5ส

กิจกรรม 5ส หรือ 5S มีอะไรบ้างเริ่มต้นทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

เคยหรือไม่ที่ในที่ทำงานหรือในบ้านเรามักจะมีการเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไว้เยอะแยะมากกมายจนหาสิ่งของเหล่านั้นไม่เจอและเวลาที่ต้องการก็มักจะเกิดความลำบากเพราะการจัดเก็บนั้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   5ส คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย 5 กิจกรรมของ หลัก 5 ส คือ สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด (Seriso), สุขลักษณะ (Seiketsu), และสร้างนิสัย (Shitsuke) โดยจุดประสงค์ของแนวคิด 5S หรือ 5ส คืออ การทำให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 5S หรือ 5ส คือ การลดปัญหาในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความล่าช้าของการดำเนินงาน ปัญหาขั้นตอนการทำงานที่มากเกินไปจนงานช้า… Read more