https://www.liveforsound.com/install-audio-equipment-meeting-room/

การจัดวางไมค์ประชุมไร้สายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 การประชุม เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน เนื่องจากคนเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียว การระดมความคิดการตัดสินใจของกลุ่มคนหรือองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดดีนให้โลกมีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพคือห้องประชุมที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มให้การประชุมนั้นดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งข้อดีของการออกแบบให้ประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นมีดังนี้ ลดเสียงก้อง ลดเสียงสะท้อนในห้องประชุม ได้ยินเสียงความดังชัดเจนทุกพื้นที่ ความถี่เสียงในการพูดคุยมีความคมชัดมากขึ้น ไม่ต้องใช้เสียงดังโดยการตะโกน การวางระยะห่างของไมค์ประชุมควรวางห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรหากมีผู้ประชุมอยู่ใกล้กันน้อยกว่านี้สามารถใช้ไมค์ร่วมกันได้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วย ข้อดีของการใช้ไมค์ประชุมไร้สาย ไม่รบกวนสายตา แน่นแนว่าผลิตภัณฑ์สมัยใหม่นั้น การออกแบบก็ต้องทำให้ดูทันสมัยเป็นข้อบังคับโดยปริยาย แต่นอกจากความสวยงามแล้วตัวผลิตภัณฑ์เองจะต้องดูเรียบเนียนไปกับทุกสถานที่ การมีตัวชุดประชุมอยู่หลายตัวบนโต๊ะประชุมนั้นจะต้องสร้างมลพิษทางสายตาให้น้อยที่สุด การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องทำให้ผู็ใช้งานรู้สึกว่า เสมือนไม่มีชุดประชุมอยู่ครงนั้นให้ได้การอออกที่เน้นการรบกวนทางสายตาให้น้อยที่สุดนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริงด้วยหากว่าชุดประชุมสวยงามแต่ท้ายสุดแล้วใช้งานจริงเกิดปัญหา เช่น ความไม่มั่นคง กรณีใช้งาน 2-3 ผู้ใช้ต่อจุด เมื่อโยกไมค์แล้วฐานไมคืเอียงไปด้วย หรือเมื่อกดปุ่มอย่างแรงแล้วฐานไมค์เลื่อนไถล ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานควรจะไม่เสียเวลากับการเรียนรู้วิธีใช้งาน หรือต้องเสียสมาธิทุกครั้งเมื่อกำลังจะใช้มัน ทั้งนี้ สินค้าที่ใช้งานง่ายที่ว่า… Read more