https://www.liveforsound.com/install-audio-equipment-meeting-room/

การจัดวางไมค์ประชุมไร้สายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 การประชุม เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน เนื่องจากคนเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียว การระดมความคิดการตัดสินใจของกลุ่มคนหรือองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดดีนให้โลกมีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพคือห้องประชุมที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มให้การประชุมนั้นดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งข้อดีของการออกแบบให้ประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นมีดังนี้ ลดเสียงก้อง ลดเสียงสะท้อนในห้องประชุม ได้ยินเสียงความดังชัดเจนทุกพื้นที่ ความถี่เสียงในการพูดคุยมีความคมชัดมากขึ้น ไม่ต้องใช้เสียงดังโดยการตะโกน การวางระยะห่างของไมค์ประชุมควรวางห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรหากมีผู้ประชุมอยู่ใกล้กันน้อยกว่านี้สามารถใช้ไมค์ร่วมกันได้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วย ข้อดีของการใช้ไมค์ประชุมไร้สาย ไม่รบกวนสายตา แน่นแนว่าผลิตภัณฑ์สมัยใหม่นั้น การออกแบบก็ต้องทำให้ดูทันสมัยเป็นข้อบังคับโดยปริยาย แต่นอกจากความสวยงามแล้วตัวผลิตภัณฑ์เองจะต้องดูเรียบเนียนไปกับทุกสถานที่ การมีตัวชุดประชุมอยู่หลายตัวบนโต๊ะประชุมนั้นจะต้องสร้างมลพิษทางสายตาให้น้อยที่สุด การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องทำให้ผู็ใช้งานรู้สึกว่า เสมือนไม่มีชุดประชุมอยู่ครงนั้นให้ได้การอออกที่เน้นการรบกวนทางสายตาให้น้อยที่สุดนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริงด้วยหากว่าชุดประชุมสวยงามแต่ท้ายสุดแล้วใช้งานจริงเกิดปัญหา เช่น ความไม่มั่นคง กรณีใช้งาน 2-3 ผู้ใช้ต่อจุด เมื่อโยกไมค์แล้วฐานไมคืเอียงไปด้วย หรือเมื่อกดปุ่มอย่างแรงแล้วฐานไมค์เลื่อนไถล ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานควรจะไม่เสียเวลากับการเรียนรู้วิธีใช้งาน หรือต้องเสียสมาธิทุกครั้งเมื่อกำลังจะใช้มัน ทั้งนี้ สินค้าที่ใช้งานง่ายที่ว่า… Read more

คปอ คือ บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม และ แต่งตั้งให้ดูแลด้านความปลอดภัย

คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย safety committee คือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม คปอ การได้รับการแต่งตั้งจากนนายจ้างให้คอยดูแลพลักดันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรทุกคนนั้นปลอดภัย คอยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโรคจากการทำงานหรืออันตรายต่างๆเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ คปอ ว่าต้องทำอะไรบ้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ… Read more

มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งป้ายจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม รูปข้าวหลามตัด (diamond sign) แบ่งเป็น 4 ส่วน มองดูเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 4 รูปติดกัน ดังรูป โดยในแต่ละรูปสี่เหลี่ยมเล็ก จะแบ่ง ออกเป็น 4 สี โดย สีแดงอยู่ด้านบนสุด สีน้ำเงินอยู่ด้านซ้าย สีเหลืองอยู่ด้านขวา และสีขาวอยู่ด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งแต่ละสีมีความหมาย ดังแสดงในตาราง   ดัชนี NFPA (National Fire Protection… Read more

KYT คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

อันตรายจากการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องให้ความสำคัญกับลูกจ้างให้มากโดยปัจจุบันได้มีการนำ kyt มาใช้เพื่อช่วยให้อุบัติเหตุจากการทำงานลดลงโดยให้พนักงานในทุกๆส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งการทำ kyt นั้นเป็นการวิเคราะห์อันตรายต่างๆหรือคาดคะเนถึงเหตุการณ์หรือวิธีการทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทำงานที่… เสี่ยงไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียจากการทำงาน KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยคำว่า เควายที เป็นตัวย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ K (Kiken) หมายถึง อันตราย Y (Yoshi) หมายถึง การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือทำนายล่วงหน้า T (Trainning) หมายถึง การฝึกอบรม หัวใจสำคัญของ KYT มี… Read more
5ส

กิจกรรม 5ส หรือ 5S มีอะไรบ้างเริ่มต้นทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

เคยหรือไม่ที่ในที่ทำงานหรือในบ้านเรามักจะมีการเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไว้เยอะแยะมากกมายจนหาสิ่งของเหล่านั้นไม่เจอและเวลาที่ต้องการก็มักจะเกิดความลำบากเพราะการจัดเก็บนั้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   5ส คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย 5 กิจกรรมของ หลัก 5 ส คือ สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด (Seriso), สุขลักษณะ (Seiketsu), และสร้างนิสัย (Shitsuke) โดยจุดประสงค์ของแนวคิด 5S หรือ 5ส คืออ การทำให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 5S หรือ 5ส คือ การลดปัญหาในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความล่าช้าของการดำเนินงาน ปัญหาขั้นตอนการทำงานที่มากเกินไปจนงานช้า… Read more